Sådan børstes barnets tænder

Du skal begynde at børste tænder på barnet, så snart den første tand bryder frem. Børn kan ikke selv børste deres tænder effektivt, før de er 10 til 12 år gamle. Årsagen er, at deres finmotorik ikke er udviklet før da, og at de derfor har svært ved at bevæge tandbørsten korrekt rundt i munden. Derfor bør en voksen hjælpe med tandbørstningen eller være ved siden af og guide barnet, indtil barnet selv kan overtage børstningen.

Der er steder i munden, der er vanskelige at børste, og hvor børn ofte får huller. Det er f.eks. mellem tænderne, på tændernes bagside, især i undermunden, på de bagerste tænder og tænder i frembrud.

Farvetabletter kan benyttes til at spotte de steder i tandsættet, som overses i tandbørstningen.

Børst systematisk

Det er vigtig at være systematisk i sin tandbørstning, så man ikke kommer til at springe nogen tænder over. Børst i små cirkler (gnubbebevægelser), jo mindre jo bedre, og koncentrer dig om en tand ad gangen. Børst 6-10 cirkler og gå så videre til næste tand. Husk at børste, så tandkødet også kommer med.

Start med at børste tyggefladerne i over- og undermund, så tandpastaens fluorid bliver fordelt i hele munden. Her skal der ikke laves gnubbebevægelser men skures.

Børst alle tandflader

Når du børster ydersiden af tænderne, skal du bruge fingeren til at holde ud i kinden og bede barnet om at lukke munden lidt sammen, da det ellers kan være svært at få tandbørsten langt nok tilbage.

Når indersiden skal børstes, skal barnet gabe højt op for bedre at kunne komme til. Er det stadig svært at få børstet ordentligt rent, kan man i undermunden rejse tandbørsten op som vist.

Tænder i frembrud, som endnu ikke er på højde med de andre tænder, kan børstes ved at dreje tandbørsten og børste på tværs af tandrækken som vist nedenfor.

Ved fortænderne i overmunden løftes læben op, så man bedre kan se. På samme vis i undermunden.

Det er ikke alle steder, at tandbørsten kan komme til. Derfor er det nødvendigt at bruge tandtråd. Tandtråden føres med forsigtig savebevægelse op gennem tændernes kontaktflade.