Tilskud ifølge lov om aktiv socialpolitik

Brugerbetaling og tilskud til tandbehandling ifølge lov om aktiv socialpolitik:

§82a
Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i uddannelses- eller kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 2
For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100% af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 4
For personer, som er 25 år eller derover (…) ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 65% af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Tilskud til grønne, gule eller røde patienter

Inddelingen af patienter i grønne, gule og røde skal bruges, når tandplejeren skal fastlægge, hvor ofte den enkelte patient skal have tjekket tænderne.

Hvornår er du grøn?

Du tilhører den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Hvis du er grøn, vil du blive indkaldt til undersøgelse hos tandplejer/tandlæge med 12 til 24 måneders mellemrum. I forbindelse med hver enkelt undersøgelse vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Du kan sagtens bede om at få tænderne renset oftere, men der er kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter én gang om året. Derudover får du tilskud til en undersøgelse og de røntgenbilleder, der er nødvendige for undersøgelsen.

Hvornår er du gul?

Du er i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule i øvrigt. Som gul patient skal du sammen med din tandplejer/tandlæge planlægge, hvordan dine tænder og mund kan blive sunde, så du kan blive en grøn patient. Du vil blive indkaldt i det omfang, der er nødvendigt i forhold til din tandsygdom, og du får tilskud til de nødvendige undersøgelser og behandlinger.

Hvornår er du rød?

Du er i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, og din tandplejer/tandlæge vurderer, at det er rigtig vanskeligt for dig at ændre dine vaner og mundhygiejne og derfor har behov for hyppige besøg på tandklinikken. Tandplejeren/tandlægen sætter forebyggelse og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov, typisk oftere end hvis du var en gul patient. Der er tilskud til de nødvendige forebyggende, undersøgende og kontrollerende behandlinger, herunder tandrensninger.

Tilskud til tandbehandling efter kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod hoved-/halskræft

Kræftpatienter, som får alvorlige problemer med tænderne, har efter kræftbehandlingen mulighed for at få økonomisk tilskud til tandbehandling i den region, hvor de bor. Man kan få tilskud til f.eks. tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner og proteser samt forebyggende behandling, som tandrensninger og fluoridpenslinger. Der er ikke mulighed for at få støtte til reparation eller udskiftning af de kroner eller proteser, som man tidligere har fået støtte til fra regionen.

Læs mere om tilskud til tandbehandling efter kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod hoved-/halskræft