Sorte pletter på tænderne (black stain)

Hos nogle småbørn oftest i alderen 2 eller 3 år optræder der misfarvninger på tænderne i form af sorte pletter og / eller streger på tændernes overflade langs med tandkødsranden. Disse misfarvninger er ganske ufarlige og betegnes i fagsprog som black stain.

Black stain forekommer i alle aldersgrupper, både i det primære tandsæt kaldet mælketænderne og i det permanente tandsæt, dvs. de blivende tænder. De sorte aftegninger forekommer dog hyppist i mælketænder hos småbørn. I de fleste tilfælde forsvinder de med tiden hen mod puberteten og er fuldstændig forsvundet, nårvoksenalderen indtræffer.

Årsag

Årsagen til black stain er ukendt, men det har vist sig, at black stain består af bakterier med et højt indhold af calcium og fosfat og et uopløseligt jernsalt. Misfarvningerne formodes at være resultatet af en kemisk reaktion mellem disse stoffer (oxidering) på tandens overflade. Det skal tilføjes, at bakterier lever naturligt i tænder og mund, og at disse bakterier ikke er et resultat af dårlig mundhygiejne, ligesom de ikke kan fjernes med tandbørstning eller anden mundhygiejne.

Behandling

Som sagt udgør black stain ikke nogen risiko for tandsundheden, og som udgangspunkt kræves der ingen behandling. Imidlertid kan black stain påvirke tændernes udseende på en sådan måde, at det kan være relevant at fjerne misfarvningerne af æstetiske og psykologiske årsager, fordi tændernes udseende afføder reaktioner i barnets omgivelser, f.eks. hvis black stain i fortænderne er meget synlige og ligner huller i tænderne (cariesangreb). Det er dog ikke helt nemt at fjerne misfarvningerne.

Man kan ikke selv børste misfarvningerne væk. Behandlingen skal foregå på tandklinikken. Tandplejeren fjerner misfarvningerne ved en tandrensning, hvor misfarvningerne slibes væk. Behandlingen skal gentages jævnligt, f.eks. hver tredje måned, da misfarvningerne kommer igen, og behandlingen vil med tiden slide på tændernes emalje og vil kunne svække de pågældende tænder.

Der er, som det fremgår ovenfor, flere argumenter for ikke at behandle black stain, og at lade tiden løse problemet, men man bør som sagt også være opmærksom på, at black stain kan påvirke udseendet på en måde, som kan være relevant at forholde sig til. I hvert enkelt tilfælde står tandplejeren i i børne- og ungdomstandplejen til rådighed med information og vejledning af barn og forældre.