Huller i tænderne

Caries er det, vi i daglig tale kalder huller i tænderne. Ligesom med tandkødsbetændelse opstår caries kun, hvis der er plak til stede.

Caries er forårsaget af sukker, som mundhulens bakterier har omdannet til syre. Bakterierne har evnen til at optage sukkeret og derved danne og udskille syre. Syren ætser tænderne. Er der kun bakterier i begrænsede mængder, vil spyttet ofte kunne neutralisere denne syre. Spyttet har dog kun en vis kapacitet og er derfor utilstrækkeligt, hvis der har dannet sig større bakteriekolonier i munden. Syren er i stand til at forårsage skader på både emaljen, som er det yderste lag på tandkronen, og på dentinen som er et blødere lag, der ligger lige under emaljen. Når først hullet har gennembrudt emaljen, bliver processen hurtigere, eftersom den arbejder i et blødere lag.

Bliver cariesangrebet ikke stoppet i tide, vil det dog hurtigt kunne udvikle sig til en tilstand med gener, allerede når det når ind til dentinen, fordi der her findes små væskefyldte kanaler, som leder signaler ind til tandens nerve. I allerværste fald når caries til sidst ind til tandens nerve, hvilket giver tandpine og vil kræve, at tanden bliver rodbehandlet.

Hvornår er der størst risiko for huller i tænderne?

Først og fremmest er det vigtigt at fremhæve, at der kan opstå caries på alle tænder og tandflader i alle aldre, hvis mundhygiejnen er utilstrækkelig. Det er dog erfaringen, at visse tænder og tandflader er særligt udsatte i bestemte faser af barnets liv.

Mundtørhed med nedsat spytproduktion øger også risikoen for huller i tænderne. Spyttet er vores vigtigste forsvar mod den syre, mundens bakterier danner. Desuden bliver det sværere at holde tænderne rene, da bakterierne nemmere kan sætte sig fast på en tør tandoverflade.

Begyndende caries

Begyndende caries kan ses på røntgen eller som en hvid, ru plet på tændernes overflade. Der er ikke direkte hul ind i tanden. I starten vil cariesangrebet altså ikke kunne ses med det blotte øje. Det vil først få en kridtet hvid, mat overflade, som er indikationen for et begyndende hul. Opdages caries i dette stadie, er der gode muligheder for at standse processen uden brug af boremaskine, f.eks. med fluoridbehandling. Det vil heller ikke give anledning til smerter, eftersom der ikke findes nerver i tandens yderste lag, som er tandemaljen.

Fyldning

Caries, der er nået et stadie, der kræver en fyldning, renses for bakterier og ødelagt tandvæv. Der bores i tanden, og derefter fyldes tanden med en form for plast. Tænderne kan fyldes med forskellige materialer, typisk plast, glasionomer m.v. Uanset hvilket materiale, der bruges, vil det skulle udskiftes efter en årrække, og plast sædvanligvis før andre materialer.