God mundhygiejne beskytter også hjertet

I vores mundhule lever millioner af bakterier. I forskellige situationer kan balancen i bakteriernes sammensætning forrykke sig, og det kan medføre sygdom i tænder og tandkød, men også andre steder i kroppen.

Via tandkødslommerne kan mundhulens bakterier komme ud i blodbanen og føres rundt med kredsløbet. Rundt om i kroppen kan bakterierne forårsage og forværre en lang række inflammatoriske sygdomme (betændelsestilstande), herunder hjertekarsygdomme, men også diabetes, gigt(reumatoid arthritis), KOL m.v.

Tandkødslommerne baner vejen

De bakterier, der er årsag til betændelse i tandkødet, har ved parodontitis spredt sig til lommerne mellem tand og tandkød. Bakterierne nedbryder fibrene omkring tænder og den knogle i kæben, som tænderne sidder fast i. Når tandkødet løsner sig rundt om tanden, opstår der dybe tandkødslommer. Via tandkødslommerne kan parodontitisbakterierne komme ud i blodbanen og rundt i kroppen. Forskere har således fundet parodontitisbakterier i hjertets arterier og flere andre steder i kroppen.

Hvad er parodontitsbakterier?

Hvis tænderne ikke dagligt børstes rene for madrester og bakterier, opstår der belægninger af bakterier kaldet plak. Plak ses som en blød og let afskrabelig gul-hvid masse langs tandkødsranden, mellem tænderne og på tændernes overflade. Når plak får lov at sidde, opstår der betændelse i tandkødet, som ubehandlet kan forårsage parodontitis.

Når bakterierne når til hjertet

Hvis parodontitisbakterier via blodbanen har fundet vej til hjertet, kan de angribe arterierne og derfra forårsage eller forværre betændelsestilstande. Det kan i sidste ende føre til koronar hjertesygdom, dvs. angina pectoris (hjertekrampe) og hjerteinfarkt (blodprop i hjertet). Endocarditis er betændelse i den hinde, som beklæder indersiden af hjertet og hjerteklapperne. Betændelsen skyldes ofte bakterier fra mundhulen.

Der forekommer ca. 60 tilfælde af endocarditis i Danmark om året, hvoraf halvdelen skyldes bakterier fra mundhulen. Endocarditis kan i princippet ramme alle, men risikoen er forøget, hvis man har en medfødt hjertesygdom, eller hvis man har gennemgået en hjerteklapoperation, idet bakterierne kan hæfte sig på de kunstige hjerteklapper og her forårsage betændelse.

Når vi som tandplejere behandler patienter for parodontitis, er det vigtigt, at vi ved, om en patient har kunstige hjerteklapper eller lider af hjertesygdom. Hvis du har kunstig hjerteklap, så husk at nævne det for din tandplejer.  Hvis du har en hjertesygdom, der øger risikoen for at få endocarditis, skal du også selv være opmærksom på at undgå at få bakterier ud i blodet. En af de vigtigste forholdsregler er god daglig mundhygiejne

Få mere at vide om tandkødssygdommen parodontitis