Sut til småbørn

Barnet skal stoppe med at bruge sut omkring i 3 års alderen, men allerede når barnet er 1½ til år bør brugen af sut begrænses.

Sutten er god, når barnet har behov for tryghed eller ro, hvis det skal sove eller er sygt. Barnets behov for at bruge sutten stammer fra den første psykologiske udviklingsfase, ca. 0 til 1 år, hvor barnet fra starten af sit liv får stor tilfredsstillelse ved at ligge ved moderens bryst. Når barnet leger og er i relation til andre, bør sutten lægges væk, da den kan hæmme barnets sproglige udvikling.

Sutten er samtidig årsag til, at tandstillingen ved fortænderne bliver et åbent bid, også kaldet et suttebid. Når barnet skal holde op med at bruge sut, kan man gribe det an på rigtig mange måder. Det er vigtigt, at I derhjemme gør det på en måde, som passer til jer og jeres barn.

Hvornår skal barnet stoppe med at bruge sut?

Det er bedst for tandstillingen, at barnet stopper med at bruge sut, fra det er ca. 3 år, men brugen kan begrænses, når barnet er 1½ år, så det lærer, at sutten ikke altid er tilgængelig. Start eventuelt med at lægge sutten væk i de vågne timer. Hvis brug af sut ophører, når barnet er ca. 3 år, er der stor sandsynlighed for, at mælketænderne retter sig af sig selv, og tandstillingen på de nye tænder ikke påvirkes.

Afvænning fra sut

Aftal på forhånd hvem der trøster barnet den første nat, og hvem der trøster den anden nat, når sutten tages fra. Det kan nogle gange være en motivationsfaktor for barnet, at det kan få lov at vælge en belønning, når det har sagt farvel til sutten. For nogle børn kan det være en fordel at sove sammen med forældrene, når sutten skal fjernes, men man skal tænke på, at der siden skal ske en tilvænning til at sove i egen seng igen. Derfor er det oftest bedst, at den voksne er inde ved barnet, til det falder i søvn. Samtidig forhindrer man, at begge voksne får en mindre god søvn.

Ble, børnehave, yngre søskende og sut?

Det er bedst, at barnet ikke skal håndtere alle disse forandringer på en gang. Derfor må I derhjemme vurdere, hvad der passer bedst hvornår. Måske er barnet parat til at lægge sutten, før det er klar til at lægge bleen. Det er vigtigt, at barnet får noget tid mellem forandringerne. Hvis barnet er tæt på de 3 år eller er fyldt 3 år, og der venter en lillebror eller -søster i nær fremtid, kan det være en god ide at stoppe med sutten, inden den lille ny kommer til verden, så barnet på forhånd får lov at føle sig stor.

Hvor meget skal barnet involveres?

Når beslutningen er taget, om at barnet ikke længere skal bruge sut, så fortæl barnet hvad der skal ske, og hvornår det skal ske. Ofte kommer man til at formulere beskeden om, at barnet skal holde op med at bruge sut, som et spørgsmål i retning af:

"Du kan da også godt stoppe med sutten nu, kan du ikke?”

I de fleste tilfælde vil barnet svare nej. Det er ikke rimeligt over for barnet, da det ikke er barnets beslutning, men forældrenes. Børn vil gerne være store og kunne klare mange ting. Det kan være med til at gøre det nemmere, hvis I fremhæver de positive ting, barnet selv gør, når det skal stoppe med sut. Det styrker barnet i, at det godt kan og øger selvtilliden.