Demens - når tandpleje bliver svært

Tænder og mundhule er et område af kroppen, som hyppigt forsømmes i forbindelse med sygdom og alderssvækkelse. Det skader ikke kun tænderne. Utilstrækkelig mundhygiejne kan forværre en lang række sygdomme og dermed føre til yderligere svækkelse af helbredet.

Der er en klar sammenhæng mellem demens og forringet tandsundhed. Et første symptom kan være, at en person der har holdt sine tænder godt i mange år, på kort tid begynder at få meget plak.

Egne, naturlige tænder skal plejes dagligt

Ældre i dag bevarer flere af deres naturlige tænder end før (færre har helproteser), og udviklingen i tandsundheden i Danmark har betydet, at mange af os med rette kan forvente at bevare et funktionsdygtigt tandsæt livet igennem baseret på vores egne naturlige tænder. Tal fra 2012 viser, at en tredjedel af ældre over 75 år har en protese, mens det kun er tilfældet for 13% i aldersgruppen mellem 65 og 74 år og 7% i aldersgruppen mellem 55 og 64 år.

Det er forbundet med stor livskvalitet at have sine egne tænder at tygge med, men hvis tænderne ikke får den rette pleje, opstår der tandsygdomme. Et ellers sundt og velholdt tandsæt vil i løbet af kort tid blive påvirket af utilstrækkelig mundhygiejne.

Tandbørstning kræver finmotorik

Sunde tænder og mund fordrer, at der dagligt udføres en grundig og systematisk mundhygiejne, hvor tænder og mundhule får den rette pleje. Det kræver foruden systematik også en god finmotorik at børste sine tænder helt rene. Børsten skal føres rundt på alle tandflader med små gnubbebevægelser og skal også ramme de vanskelige steder i tandsættet. Måske er der også en protese, der skal håndteres og gøres ren, og tungen skal måske også have en tur med børsten eller tungeskraber. Med alderen opstår der ofte folder og riller i tungens overflade, hvor madrester og belægninger af bakterier kan hobe sig op, hvis tungen ikke holdes ren.  

Det - som kan virke så selvfølgeligt i hverdagen, mens vi er raske og rørige - bliver med et vanskeligt og måske nærmest uoverkommeligt, når vi rammes af sygdomme som f.eks. gigt, blodprop eller en blødning i hjernen eller en demenssygdom m.v.  

Sygdom og svækkelse viser sig hurtigt i mund og tænder. Utilstrækkelig mundhygiejne kan i løbet af nogle uger eller måneder medføre uoprettelige skader i tandsættet i form af huller i tænderne og infektioner i tandkødet, der ubehandlet kan medføre parodontitis og tandtab foruden store smerter, tyggeproblemer, underernæring og nedsat livskvalitet.

På tandklinikken kan tandplejeren vejlede i, hvorledes tandsundheden kan bevares bedst muligt i forskellige situationer. I nogle situationer kan hjælpemidler være med til at løfte opgaven. I andre situationer kan det være relevant at drøfte situationen med hjemmeplejen i sin kommune.

Hjælpemidler til mundhygiejne

I de tilfælde hvor det er finmotorikken, der gør det vanskeligt eller umuligt selv at udføre den mekaniske rengøring af tænderne, kan en elektrisk tandbørste være en hjælp. En elektrisk tandbørste udfører selv den korrekte børstebevægelse, men det er vigtigt, at du kommer hele vejen rundt om tanden og ikke bare børster på tændernes tyggeflader, idet plak  samler sig ved tandkødskanten. Plak er bakteriebelægninger, som ses som en blød og let afskrabelig gul/hvid masse langs tandkødsranden. Bakterierne kan forårsage skader på både tænder og tandkød.

Der findes flere typer af elektriske tandbørster og børstehoveder. Din tandplejer kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken type der vil være god til dig, og hvordan du skal bruge den.

Det er ikke alle, der bryder sig om lyden og vibrationerne fra den elektriske tandbørste. I stedet kan man forsøge sig med et skumgummihåndtag på en almindelig tandbørste. Det store greb gør det nemmere at holde om og styre tandbørsten. Skumgummirøret kan købes billigt i et byggemarked. 

Bruger du protese, kan du få en protesebørste med sugekop, som kan sættes fast i vasken.

Mangel på spyt

Spyt har stor betydning i forhold til at undgå sygdomme i munden og for ens generelle velvære og livskvalitet. Spyttet er også med til, at en protese i overkæben kan sidde fast. Når vi tygger vores mad, blandes maden med spyt, hvilket gør maden let at synke. Spyttets indhold af enzymer blandes med maden, når der tygges, og starter fordøjelsen af maden, så vi kan optage næringsstoffer og få energi til kroppen. Spyttet hjælper samtidig også med at holde vores tænder rene ved nærmest at skylle tænderne fri for madrester. Uden spyt klistrer maden til tænderne, og det gør det svært at holde tænderne fri for madrester og belægninger af bakterier. Dermed øges risikoen for huller i tænderne og ikke mindst i blottede tandrødder, som mange ældre har, og der opstår meget let betændelse i tandkødet, som reagerer ved at bløde ved tandbørstning. En anden vigtig funktion er, at spyt nedsætter risikoen for infektioner i munden og får sår i munden til at hele hurtigt.

Læs mere om mundtørhed

Brug for hjælp til tandbørstningen

Mundhulen og ansigtet er en meget privat zone for de fleste af os. Det er mindre grænseoverskridende at få vasket sit hår, end at få børstet sine tænder af andre. Dertil kommer, at det er en vanskelig opgave at børste tænder på andre. Det kræver et samarbejde, der i forskellige situationer kan være vanskeligt at etablere, og det kræver, at den der børster har viden om mundhulens anatomi og børsteteknikker. Som pårørende vil de fleste kunne nikke genkendende til, at det er mere overkommeligt at hjælpe en pårørende med en hårvask eller et bad end at skulle hjælpe med tandbørstningen.

Personer, der har brug for hjælp til den personlige pleje har som regel også brug for hjælp til at varetage mundhygiejnen. Dette bør der naturligvis tages højde for ved visitation til hjemmepleje i kommunalt regi.

Omsorgstandplejen er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der på grund af fysisk eller psykisk handicap har svært ved at bruge de almindelige tandplejetilbud. Personer, der visiteres til omsorgstandplejen, har tit også brug for hjælp til den personlige pleje i hverdagen. Det er frivilligt, om man vil søge om at blive visiteret til ordningen. Bliver man en del af den, får man regelmæssig tandpleje, der oftest ordnes i ens eget hjem af personale fra den kommunale tandpleje. Du kan finde mere information om omsorgstandpleje.org eller forhøre dig i din kommune.

Find information på omsorgstandpleje.org