Kostens betydning for huller i tænderne

Huller i tænderne (caries) er forårsaget af sukker, som mundhulens bakterier har omdannet til syre. Bakterierne har evnen til at optage sukkeret og derved danne og udskille syre. Syren ætser tænderne. Er der kun bakterier i begrænsede mængder, vil spyttet ofte kunne neutralisere denne syre. Spyttet har dog kun en vis kapacitet og er derfor utilstrækkeligt, hvis der har dannet sig større bakteriekolonier i munden.

Syren er i stand til at give skader på både emaljen, som er det yderste lag på tandkronen, og på dentinen som er et blødere lag, der ligger lige under emaljen. Når først hullet (caries) har gennembrudt emaljen, bliver processen hurtigere, eftersom den arbejder i et blødere lag.

Bliver cariesangrebet ikke stoppet i tide, vil det dog hurtigt kunne udvikle sig til en tilstand med gener, allerede når det når ind til dentinen, fordi der her findes små væskefyldte kanaler, som leder signaler ind til tandens nerve. I allerværste fald når caries til sidst ind til tandens nerve, hvilket give tandpine og vil kræve, at tanden bliver rodbehandlet.

Spiser du sukker/slik/kiks eller kager, skal det gøres over så kort tid som muligt, fordi der produceres syre i den tid, der er sukker i munden, og tænderne er derfor under opløsning, så længe der er sukkerrester i munden, ca. en halv time efter, at man selv føler munden er ren. Det er syren, som er den egentlige årsag til huller i tænderne.

Vil du tygge tyggegummi eller spise pastiller, skal det være sukkerfri. Slik, der klistrer, er mest skadeligt. Blandt søde sager er chokolade og is det mindst skadelige for tænderne.

Læs om kostens betydning ved syreskader