Tilskud til tandbehandling efter kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod hoved-/halskræft

Kræftpatienter, som får alvorlige problemer med tænderne, har efter kræftbehandlingen mulighed for at få økonomisk tilskud til tandbehandling i den region, hvor de bor.

Tilskudsordningen gælder, hvis du har fået kemoterapi for en kræftsygdom eller har fået strålebehandling i hoved- og halsområdet ved en kræftsygdom.

Man kan få tilskud ifølge Sundhedslovens §166 til f.eks. tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner og proteser samt forebyggende behandling, som tandrensninger og fluoridpenslinger. Der er ikke mulighed for at få støtte til reparation eller udskiftning af de kroner eller proteser, som man tidligere har fået støtte til fra regionen.

Dokumentation

Alle patienter, der skal have strålebehandling på hoved- og halsområdet, får deres tænder undersøgt på hospitalet, inden behandlingen begynder. Dermed vil de nemt kunne dokumentere, hvordan deres tænder havde det, inden behandlingen gik i gang. Det er en anden sag for kemopatienter, der ikke automatisk får undersøgt tænderne inden behandlingen. Kemopatienter bør derfor kontakte deres egen tandklinik inden behandlingen for at få foretaget en tandstatus. Ellers kan det blive svært at bevise, at det er kemoen, der har ødelagt tænderne.

Egenbetaling

Tilskuddets størrelse er ikke afhængigt af patientens indkomst og formue. Hvis man får bevilget tilskuddet, indebærer ordningen, at patientens egenbetaling på tandklinikken fremover højst må udgøre 2.010 kroner årligt (2020). Beløb herudover betales af regionen.

Når tandklinikken har modtaget en kopi af patientens bevillingsbrev, afregner tandklinikken efterfølgende direkte med regionen i forhold til de behandlinger, som der gives tilskud til. Patienten skal ikke lægge penge ud.

Sådan søger du

Du skal udfylde og underskrive det ansøgningsskema, der gælder for den region, hvor du bor. Ansøgningsskemaet kan du hente på din regions hjemmeside.

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Klage over afslag på tilskud

Du kan sende en klage over afgørelsen på din ansøgning til Styrelsen for Patientklager. Det skal du gøre senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Bor du i region Hovedstaden, har du i første omgang mulighed for igen at få vurderet din ansøgning, når du gør indsigelse til regionen inden for 14 dage. Hvis regionen holder fast i sit afslag på din ansøgning, vil du modtage et brev med endeligt afslag fra regionen. Herefter har du mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed via borger.dk.